Biomasa – jak jest wytwarzane to źródło odnawialnej energii?

2022.08.09

2 minuty i 18 sekund

Zdjęcie stockowe

Cześć, jestem Elektryczka Izabela i moim hobby jak zapewne się domyślasz jest branża elektryczna. Na moim blogu znajdziesz przydatne i aktualne informacje na ten temat, a od czasu do czasu podzielę się z Tobą także moimi innymi pasjami.

Niniejszy artykuł pod tytułem Uprawnienia G1 G2 G3 – co to jest? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Uprawnienia G1 G2 G3 – co to jest? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Czym jest biomasa? Jak jest wytwarzana i jak powstaje energia cieplna i elektryczna? Wszystkiego tego dowiesz się z tego wpisu.

BIOMASA to materiał pochodzący z odpadów roślinnych oraz zwierzęcych, które tworzą się w rolnictwie, leśnictwie, przemyśle i gospodarstwach domowych. Jest to zdecydowanie jeden z najtańszych i najbardziej dostępnych surowców możliwy do przekształcenia na energię.

Jak pozyskuje się energię cieplną z biomasy?

Proces pozyskania energii z biomasy dzieli się na 3 etapy. W pierwszym etapie płynie woda, która jest ogrzewana spalaną biomasą trafiając do wymiennika ciepła (drugi etap). Z wymiennika ciepła część energii oddawana jest do drugiego obiegu zamkniętego (trzeci etap) i to właśnie tutaj płynie woda, która jest dostarczana do budynków. Następnie ochłodzona woda w obiegu pierwszym zamkniętym trafia z powrotem do kotła i cały proces pozyskania energii cieplnej z biomasy zaczyna się od nowa.

Jak jest produkowana energia elektryczna z biomasy?

Produkcja energii elektrycznej z biomasy rozpoczyna się od podgrzania wody w kotle do bardzo wysokiej temperatury, co prowadzi do jednoczesnego podwyższenia jej ciśnienia. Następnie woda trafia do turbiny, gdzie energia cieplna zostaje przekształcona w energię mechaniczną. Kolejnym krokiem jest generator, który energię mechaniczną zmienia w energię elektryczną. I tak o to prąd trafia do użytkowników sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

Klasyfikacji biomasy

Biomasę można podzielić na formę stałą, ciekłą oraz gazową. Poniżej znajdziesz przykłady.

Choć biomasa najczęściej jest spalana. Można ją, także poddać zgazowaniu, fermentacji lub estryfikacji.

Forma stała, czyli biomasa (drzewa i rośliny energetyczne) – wykorzystywane produkty to brykiet lub pellet, które powstają w większej części z trocin, wiórów oraz na przykład słomy. W takiej formie biomasa powszechnie stosowana jest do ogrzewania gospodarstw domowych poprzez wykorzystane specjalnego kotła.

Forma ciekła, czyli biopaliwo (rośliny oleiste o wysokiej zawartości cukru) – rośliny takie poddawane są fermentacji alkoholowej w skutek czego powstaje międzyinnymi etanol. Biopaliwa zwane są, również biodieslem lub biobenzynami.

Forma gazowa, czyli biogaz – w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów organicznych powstaje biogaz, który składa się z metanu i dwutlenku węgla. Spalaniem poddaje się metan, dzięki czemu uzyskuje się energię wykorzystywana do ogrzewania bądź zasialania generatorów prądu. Inną metodą pozyskania biogazu jest zgazowanie biomasy z drewna (gaz drzewny).

Powyższy podział jest powszechny, ale biomasę można podzielić też ze względu na pochodzenie – odpady organiczne, surowce leśne i rolne oraz na bezpośrednie wykorzystanie, czyli surowce wtórne (osady ściekowe, odpady organiczne), pierwotne (słoma, drewna, rośliny energetyczne) i przetworzone (biogaz).

Zgody i prywatność
Sprawdź i wybierz, które dane może przechowywać ta strona internetowa w plikach cookies, pamięci lokalnej i sesji przeglądarki internetowej
Podstawowe funkcjonowanie strony Do poprawnego korzystania z tej strony wymagane jest anonimowe przechowywanie niektórych danych dotyczących jej wyglądu oraz sposobu działania