Czym różnią się uprawnienia eksploatacji od dozoru?

2022.08.05

2 minuty i 20 sekund

Zdjęcie stockowe

Cześć, jestem Elektryczka Izabela i moim hobby jak zapewne się domyślasz jest branża elektryczna. Na moim blogu znajdziesz przydatne i aktualne informacje na ten temat, a od czasu do czasu podzielę się z Tobą także moimi innymi pasjami.

Niniejszy artykuł pod tytułem Uprawnienia G1 G2 G3 – co to jest? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Uprawnienia G1 G2 G3 – co to jest? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zastanawiasz się czym różni się dozór od eksploatacji? Nie wiesz jakie uprawnienia wybrać, by wykonywać swoją pracę? Czasem może to sprawić problem, dlatego w tym wpisie przybliżę Ci szczegółowo na czym polega na różnica.

Uprawnienia elektroenergetyczne typu E – eksploatacja

Kwalifikacje eksploatacji wybieramy wtedy, gdy chcemy wykonywać prace związaną z obsługą, konserwacją, montażem lub czynnościami kontrolno-pomiarowymi przy urządzeniach, instalacjach oraz sieciach elektrycznych, gazowych i cieplnych. Zwłaszcza w puntach od 1 do 10 znajdujących się na wydawanych certyfikatach, czyli:

1️⃣ urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego

2️⃣ urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV

3️⃣ urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

4️⃣ zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

5️⃣ urządzenia elektrotermiczne

6️⃣ urządzenia do elektrolizy

7️⃣ sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

8️⃣ elektryczna sieć trakcyjna

9️⃣ elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

🔟 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach

Czym jest dokładnie obsługa, montaż, konserwacja, remont oraz kontrola-pomiarów?

By bardziej szczegółowo wyjaśnić co należy rozumieć pod postacią obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz kontroli-pomiarów opiszę je każde z osobna.

Obsługa to wykonywanie wszystkich codziennych czynności zawodowych, które mają wpływ na zmianę parametrów pracy urządzeń, sieci i instalacji przez nas obsługiwanych przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, a także wymagań ochrony środowiska.

Konserwacja to wszystkie czynności, które wiążą się z zabezpieczaniem i utrzymywaniem dobrego stanu technicznego urządzeń, sieci oraz instalacji.

Remont to czynności związane z usuwaniem różnorodnego rodzaju usterek i awarii urządzeń, sieci i instalacji w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego.

Montaż to czynności niezbędne przy przyłączania i instalacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych oraz gazowych.

Kontrola-pomiary to czynności związane z oceną stanu technicznego, jakości regulacji, sprawności i parametrów eksploatacyjnych sieci, urządzeń i instalacji.

Uprawnienia typu D – dozór

Uprawnienia dozoru wymagane są dla wszystkich osób, które kierują oraz sprawują nadzór nad pracownikami wykonującymi eksploatacje w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu i kontroli-pomiarów. Uprawnienia D powinien, również posiadać pracownik techniczny.

W przypadku, gdy wykonujemy eksploatacje i nadzorujemy prace innych osób należy posiadać uprawnienia E i D.

Jak zdobyć uprawnienia elektroenergetyczne D lub E?

Opisywane kwalifikacje można zdobyć poprzez zapisanie się na kurs elektroenergetyczny w formie stacjonarnej lub online, a także zaliczenie egzaminu państwowego przeprowadzanego przez akredytowaną komisję kwalifikacyjną. Kwalifikacje po zdanym egzaminie wystawiane są w formie papierowej książeczki, która potwierdza zdobycie legalnych uprawnień.

Zgody i prywatność
Sprawdź i wybierz, które dane może przechowywać ta strona internetowa w plikach cookies, pamięci lokalnej i sesji przeglądarki internetowej
Podstawowe funkcjonowanie strony Do poprawnego korzystania z tej strony wymagane jest anonimowe przechowywanie niektórych danych dotyczących jej wyglądu oraz sposobu działania